Benim sitem

güncel

Adaylar, KPSS'ye Hangi Düzeyden Girecek?
adaylar2Mezun olduğu alanın iş imkanının kısıtlı olması dolaysıyla alt öğrenim düzeyinden girmeyi düşünen bir çok aday bulunmaktadır. Örneğin lisans mezunu önlisans veya ortaöğretim, önlisans mezunu ise ortaöğretim düzeyinden girmeye çalışmaktadır. Özellikle mezun olanlar açısından ifade etmek gerekmektedir: Bu tür bir girişim atama yapılsa dahi iptalle karşılaşabilir.
9 Haziran 2008 15:43

2008-KPSS Önlisans / Ortaöğretim kılavuzunda bu konuya ilişkin olarak yer alan açıklama sırasıyla şu şekildedir:

MEZUNLAR VE MEZUN DURUMDAKİLER GİREBİLİR

1- Bu sınava ortaöğretim okullarından veya önlisans programlarından mezun olanlar ile mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilecektir.

27 HAZİRAN İTİBARİYLE ÖNLİSANSTAN MEZUN OLANLAR LİSE MEZUNU OLARAK GİREMEZ

2- 2008-KPSS ÖNLİSANS / ORTAÖĞRETİM'e son başvuru tarihi olan 27 Haziran 2008 tarihi itibariyle önlisans diploması almaya hak kazanmış adaylar ortaöğretim düzeyinde sınava başvuramazlar.

9 MAYIS İTİBARİYLE LİSANS MEZUNU OLANLAR LİSE MEZUNU VEYA ÖNLİSANS MEZUNU OLARAK GİREMEZLER

3- 2008-KPSS LİSANS'a son başvuru tarihi olan 9 Mayıs 2008 tarihi itibariyle lisans diploması almaya hak kazanmış adaylar bu sınava başvuramazlar.

LİSANSA VE BU SINAVA BAŞVURAN ADAYIN DURUMU

4- 2008 KPSS LİSANS'a başvurmuş adaylar her ne sebeple olursa olsun bu sınava da başvurdukları takdirde, bu adayların 2008-KPSS LİSANS başvuruları iptal edilir Lisans düzeyinde yapılacak sınava girseler dahi sorulara vermiş oldukları yanıtlar değerlendirmeye alınmaz.

KILAVUZ HÜKMÜNE AYKIRI HAREKET EDENLERİN DURUMU

5- Yukarıda yer verilen 4 açıklamanın metinleri aynen kılavuzda yer almaktadır. Adayların "Ben bu açıklamalardan haberdar değilidim" deme hakları bulunmamaktadır. Adayların eşit koşullarda yarışmalarına imkan tanımak amacıyla getirilen bu düzenlemeye uyulması gerekmektedir. Aksi halde, yarın tercih işlemleri sonrasında atama yapılsa dahi, kamu kurumu, adayın başvuru tarihi itibariyle bir üst öğrenimden mezun olduğunu tespit ederse atamayı iptal edecektir.

ADAY, 27 HAZİRAN İTİBARİYLE MEZUN DEĞİLSE

6- Son bir husus olarak şunu belirtmek gerekmektedir. Kılavuzda sadece, son başvuru tarihi olan 27 Haziran 2008 tarihi itibariyle önlisans diploması almaya hak kazanmış adayların ortaöğretim düzeyinden sınava başvuramayacakları hüküm altına alınmıştır. 27 Haziran 2008 tarihi itibariyle mezun olmamış adayların sınava önlisans düzeyinden girme zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu adaylar istiyorlarsa sınava ortaöğretim düzeyinden girebilirler. Sınava ortaöğretim düzeyinden giren adaylar, daha sonra mezuniyetleri değişse dahi sınava hangi düzeyden girmiş ise o düzeyden KPSS tercih işlemlerine katılması gerekmektedir.Memurlar.Net


 

Merhaba ben lise mezunu olarak KPSS ye girdim açıköğretim kamu yönetimi 2. sınıftayım... 2008 yılında yapılacak olan KPSS sınavına fakülteden 2 yıllık ön lisans yeterlilik belgesiyle girebilir miyiz? Okuduğum fakülte dört yıllık böyle bir imkânımız olabilir mi?

 

KPSS'ye mezun olunan veya mezun olunabilecek eğitim seviyesinden girmek esastır.

 

Bir örnek verelim: KPSS sınavı 17 Eylül 2008'de yapılacak olsun. Aday ise 15 Haziran 2009'da bir üniversiteden mezun olacak olsun. Bu aday hangi düzeyden sınava girmelidir? Önemli olan, sınav sırasındaki değil, boş kadroların yer aldığı tercih işlemlerine başvuru sırasındaki mezuniyettir. Bu kişi sınava lise düzeyinden de girebilir, lisans düzeyinde de... Lise düzeyinden girebilir, zira mezun değildir. Lisans düzeyinden girebilir zira 2009'da mezun olacaktır. Lisans düzeyinden girdiğini farz edelim: Diyelimki boş kadroların yer aldığı tercih kılavuzu 20 kasım 2008 ve 20 haziran 2009'da açıklanacak olsun. Kişi 20 kasım 2008'de mezun olmadığı için başvuru yapamayacaktır. Ancak kişi 20 haziran 2009'da mezun olmuş olacağı için lisans düzeyinde girmiş olduğu sınav geçerli olacaktır. Aday mezun olmadığı sürece, girmiş olduğu sınav sonucunu kullanamayacaktır. Yine, aday, mezun olmadığı sürece, lise mezunu olduğundan bahisle, lise düzeyinden kadroları da tercih edemeyecektir. Çünkü her adayın sınava girmiş olduğu öğrenim düzeyinden boş kadro tercihi yapması gerekmektedir.

 

Burada bir diğer husus şudur. KPSS sınavına yapılacak başvuruların son günü itibariyle, bir alt öğrenim düzeyinden sınava girilmemelidir. Yani kişi KPSS sınavına başvuru sırasında lisans mezunu ise lise düzeyinden sınava girilmemelidir. Aksi halde yerleştirmesi yapılsa dahi görevine son verilecektir.

 

Yukarıdaki örnek bağlamında konuyu özetleyecek olursak; adayın mezun olduğu veya mezun olabileceği düzeyden sınava girmesi gerekmektedir. Lise mezunu olan ancak önümüzdeki dönemde üniversiteden mezun olacak bir aday, sınava gireceği düzeyi, bitireceği bölümün iş potansiyeline göre kendisi belirleyecektir. Bu aday, lise düzeyinden girebileceği gibi lisans mezunlarına yönelik düzeyden de sınava olabilir. Aday, bitireceği bölümün iş durumuna göre kendisi karar verecektir.

 

KAYIT SİLDİRİP DİPLOMA ALIRSA

 

Diğer taraftan, açıköğretim 3 üncü sınıfa geçen öğrenciler önlisans mezunu değildirler. Ancak okumak istememeleri ve kayıt sildirmeleri halinde ön lisans diploması almaları mümkün bulunmaktadır. Bu bir diplomadır ve geçerlidir. Bu diplomaya göre sınava girmek mümkündür.

 

KAYIT SİLDİRMEYİP DİPLOMA YERİNE BELGE ALIRSA

 

Ancak, kayıt sildirilmemesi halinde önlisans diploması verilmemektedir. Bu halde, 3 üncü sınıfa geçtiklerini gösterir bir belge verilmektedir. Bu belge diploma veya çıkış belgesi değildir. Bu belge memuriyette hiçbir anlam ifade etmemektedir. Bu durumda, kayıt sildirmeden diploma alınamayacağından, aday sınava önlisans mezunu olarak girilmemelidir..

Memurlar.Net

 

Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol